RASPORED INFORMACIJA ZA RODITELJE

ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.


ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

IME I PREZIME

DAN

SAT

UČIONICA

JASMIN DERAKOVIĆ

Ponedjeljak

1.sat

Kabinet biologije

KATARINA PAPAC

Srijeda

4. sat

Kabinet fizike

ANA BAN

Četvrtak

3. sat

Kabinet hrvatskog jezika

ROMANA ĐUKA ALEMANI

Četvrtak

2.sat

Kabinet matematike

SANDRA ŠOŠE

Ponedjeljak

3. sat

Kabinet kemije

LINDA JURKIĆ

Srijeda

3.sat

Kabinet kemije

TAMARA SPAJIĆ

Srijeda

6. sat

Kabinet stranih jezika

NIKICA ANIĆ

Ponedjeljak

4. sat

Kabinet stranih jezika

MATILDA PERKOVIĆ

Četvrtak

2.sat

Kabinet hr jezika III. kat

ANA MATIĆ

Četvrtak

5.sat

Kabinet povijest

ANDREA SEBASTIJAN

Utorak

4. sat

Kabinet fizike

IVANKA LILIĆ

Četvrtak

2.sat

Kabinet likovne umj.

 

 

 

 

IVANA BATINIĆ

Ponedjelja

5.sat

Knjižnjica

MARNA ASTURIĆ

Četvrtak

4. sat

Kabinet hrvatskog jezika

ANA PAVLIČEVIĆ

Utorak

5.sat

Kabinet stranih jezika

DORA RIHA

Utorak

3. sat

Učionica 41

MARES GOLUBOVIĆ

Petak

3. sat

Kabinet fizike

MARINA JURIŠIĆ

Utorak

2.sat

Kabinet stranih jezika

 

 

 

 

DAVOR LILIĆ

Ponedjeljak

5. sat

Kabinet engleskog jez.

 

KATIJA VIERDA

Ponedjeljak

4 sat

Kabinet matematike

IGOR MIOŠIĆ

Ponedjeljak

6. sat

Knjižnica

IVILA DENDER

Srijeda

1.sat

Kabinet geografije I povijesti

TONI PRUSINA

Četvrtak

3. sat

Kabinet geo. i pov.

MARO PULIĆ

Ponedjeljak

5. sat

Knjižnica

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda