NASTAVA I NASTAVNICIDODATNA NASTAVA
Hrvatski jezik(pripreme za maturu), prof. Ana Njirić Aleksić
Engleski jezik (pripreme za maturu), prof. Ivana Jovanović
Engleski jezik (EBG), prof. Nikica Anić
Francuski jezik ( pripreme za natjecanje), prof. Pavica Palunčić Beloša
Njemački jezik ( pripreme za natjecanje), prog. Katie Riha
Filozofija (pripreme za natjecanje), prof. Igor Miošić
Geografija, prof. Ivila Dender
Engleski jezik (EBG), prof. Nikica Anić


NASTAVNICI


  HRVATSKI JEZIK
 • Ana Njirić Aleksić
 • Matilda Perković
 • Lucijana Pendo
 • Marina Asturić
 • Anđela Džamarija
 • Marina Đanović
 • Antonija Korać Kusalić
  ENGLESKI JEZIK
 • Igor Miošić
 • Silvana Radulović
 • Davor Lilić
 • Nikica Anić
 • Ivana Jovanović
  LATINSKI JEZIK
 • Tamara Spajić
 • Anđela Džamarija
  NJEMAČKI JEZIK
 • Katie Riha
 • Antonija Lazarević
  FRANCUSKI JEZIK
 • Pavica Beloša
 • Tamara Spajić
  ŠPANJOLSKI JEZIK
 • Ana Pavličević
 • Anja Vlahov
  TALIJANSKI JEZIK
 • Marina Jurišić
 • Ivana Miošić
  MATEMATIKA
 • Kate Hrdalo
 • Tajana Sesjak
 • Jelena Varezić
 • Katija Vierda
 • Romana Đuka Alemani
  FIZIKA
 • Andrea Sebastijan
 • Mares Golubović
 • Iva Roković
 • Marko Giljača
  INFORMATIKA
 • Petra Bego
  KEMIJA
 • Jasmin Deraković
 • Linda Brzić
 • Slađana Bošković Bećir
  BIOLOGIJA
 • Maja Sambrailo
 • Jasmin Deraković
 • Adrijana Čustović
  POVIJEST
 • Kiti Jurica Korda
 • Đuro Capor
 • Ivana Miošić
  GEOGRAFIJA
 • Ivila Dender
 • Toni Prusina
 • Sandra Jović Mazalin
  LOGIKA I FILOZOFIJA
 • Igor Miošić
 • Joško Berdović
  PSIHOLOGIJA
 • Suada Salčić
  SOCIOLOGIJA
 • Pavica Beloša
 • Joško Berdović
  POLITIKA I GOSPODARSTVO
 • Pavica Beloša
  KULTURNA BAŠTINA
 • Marina Asturić
  LIKOVNA UMJETNOST
 • Ivanka Lilić
 • Marina Asturić
  GLAZBENA UMJETNOST
 • Jelena Erić
  FILMSKA UMJETNOST
 • Ana Njirić Aleksić
  TZK
 • Vlaho Zlošilo
 • Maro Pulić
 • Ivana Batinić
 • Marko Butigan
  KATOLIČKI VJERONAUK
 • Ana Matić
 • Romana Đuka Alemani
  ETIKA
 • Igor Miošić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda