UČENIČKI SERVIS - INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

POPUNJAVANJE UGOVORA


Poslodavac je dužan popuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada, iznosom zarade učenika i opisom poslova te svojim potpisom i pečatom i ovjeriti sve primjerke ugovora.
Ugovor koji nije popunjen i ovjeren na gore opisan način, vratiti će se poslodavcu na ispravak.
Nakon pravilno popunjenog i ovjerenog ugovora poslodavac jedan primjerak zadržava za sebe, jedan primjerak uručiti učeniku, a ostale primjerke dostavlja Učeničkom servisu.
Nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla.


RAČUN ZA POSLODAVCA


Račun će se izdati poslodavcu na temelju pravilno popunjenog, potpisanog i ovjerenog ugovora (kako je opisano pod „popunjavanje ugovora“).
Na računu će se obračunati zarada za obavljeni rad učenika, doprinosi i naknada za posredovanje, a poslodavac je dužan cjelokupan iznos računa platiti na račun Učeničkog servisa u roku dospijeća.
Poslodavac svoju uplatu Učeničkom servisu obavlja isključivo na temelju računa, a nikako na temelju ugovora.
Račun se poslodavcu dostavlja poštom i elektronskom poštom. Učenički servis još neće raditi sa strankama stoga nije moguće osobno donijeti ugovor za izradu računa.
ALI RAČUN TAKOĐER MOŽETE ZATRAŽITI NA NAŠOJ ONLINE PLATFORMI!


DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE UČENIKA


Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju Učenički servis dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju - za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5 %
Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%.
Obveznik uplate oba doprinosa je Učenički servis koja posreduje u zapošljavanju učenika.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.


NAKNADA ZA POSREDOVANJE


Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu od 10% od iznosa učenikove zarade (čl.17.st.3. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem N.N. 28/2019.).

DODATAK: MAKSIMALNI BROJ SATI PO MJESECIMA ZA 2020. GODINU


MJESEC BROJ SATI
Lipanj 56
Srpanj 170
Kolovoz 168

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda