UČENIČKI SERVIS - ČESTO POSTAVLJENA PITANJA (FAQ)

KOLIKO DUGO VRIJEDI ČLANSKA ISKAZNICA?


Članska iskaznica vrijedi sve vrijeme dok je učenik redovni polaznik srednje škole, a jedina obveza učenika je da svake nove školske godine donese svoju člansku iskaznicu i produži je. Od sada na OVOM LINKU možete produžiti člansku iskaznicu online.


ŠTO AKO SE IZGUBI ČLANSKA ISKAZNICA?


Ako učenik izgubi člansku iskaznicu potrebno je doći u Učenički servis sa osobnim dokumentom da mu se izradi duplikat iskaznice. Zahtjev za izradu duplikata možete podnijeti i online NA OVOM LINKU


TKO SE MOŽE UČLANITI U UČENIČKI SERVIS?


Učlaniti se mogu isključivo redovni učenici srednjih škola Dubrovačko-neretvanske županije s navršenih 15 godina života.


JESU LI UČENICI OSIGURANI?


Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju - za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju posrednik (škola) dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
Zakon o mirovinskom osiguranju - za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.


ISPLATA PLAĆE???


Za isplatu plaće(zarade) učeniku potrebno je dostaviti pravilno popunjen ugovor (potpisan od strane učenika, roditelja/skrbnika te potpisan i ovjeren od strane naručitelja posla/poslodavca sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika).
Isplata zarade učeniku može se izvršiti samo na njegov žiro račun, a nikako na račun roditelja.
Najkasnije prilikom podizanja ugovora o povremenom radu redovitog učenika, učenik je dužan u Učenički servis dostaviti presliku ugovora o otvorenom računu ili presliku kartice tekućeg ili žiro računa.
Zarada nije oporeziva porezom na dohodak do iznosa 60.600 kn godišnje (čl.55,st.3 Pravilnika o porezu na dohodak - n.n.10/17. I 128/17.)
Isplata zarade učeniku bit će moguća tek kada poslodavac doznači sredstva na račun Učeničkog servisa prema ispostavljenom računu.


KOLIKA JE PROVIZIJA UČENIČKOG SERVISA KOD ISPLATE ZARADE?


Provizija je 10 % od neto zarade, ali se ista ne naplaćuje od učenikove zarade nego od poslodavca temeljem računa kojeg mu Učenički servis ispostavlja, a u kojem je neto zarada učenika uvećana za proviziju (10%) i obvezne doprinose (5,5%).


KOLIKI JE IZNOS SATNICE ZA RAD UČENIKA?


Satnicu učenik dogovara sa poslodavcem, a utvrđuje se ugovorom o povremenom radu redovitog učenika koji sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla.


Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda