Globe škola

Zamisao o znanstveno-obrazovnom programu GLOBE (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) obznanio je na Dan planeta Zemlje 1994. godine tadašnji američki potpredsjednik Al Gore. Program je 22. travnja 1995. g. eksperimentalno pokrenut u SAD, a vlade mnogih zemalja diljem svijeta tih su dana s američkim predstavnicima potpisale sporazume o provođenju programa GLOBE. Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa.


Uključivanjem u GLOBE program ime škole i osnovni podatci o njoj pojavljuju se na svjetskom popisu škola na GLOBE web stranici (www.globe.gov). Podatci o ekološkim mjerenjima, koje je škola unijela u GLOBE bazu podataka postaju javno dostupni i vidljivi u obliku numeričkih tablica, grafikona i zemljovida pa se mogu koristiti za izradu GLOBE prikaza i vizualizacija. Uključivanje također donosi mogućnost povezivanja s GLOBE školama iz drugih dijelova svijeta, sudjelovanje u kampanjama i međunarodnim projektima.


Za provedbu pojedinih mjerenja potrebna je odgovarajuća mjerna oprema, ali postoje protokoli za čiju provedbu nije potrebna nikakva posebna oprema (procjena naoblake i boje neba). Za neka druga mjerenja instrumenti se izrađuju vlastoručno ( istraživanje pokrova), dok je za pojedina mjerenja potrebna složenija i skuplja oprema (npr. termometri, meteorološka stanica, setovi kemikalija za određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode).


Savladavanje mjernih tehnika i metodologije istraživanja te unošenje podataka prvi su koraci uspješnog ostvarivanja programa GLOBE. Puni smisao i vrijednost programa nalaze se u korištenju baze podataka za izradu samostalnih učeničkih ili školskih istraživačkih projekata te u mogućnostima neposredne elektroničke komunikacije unutar svjetske GLOBE mreže.


Unatrag nekoliko godina olakšan je unos podataka u GLOBE bazu korištenjem mobilnih aplikacija. To omogućuje da se podatci unesu u mobitel na terenu te da se odmah šalju u GLOBE bazu ili da se slanje odgodi do uspostavljanja internetske veze (aplikacija GLOBE Obsrever).


Gimnazija Dubrovnik je već dugi niz godina član GLOBE škola. Od travnja prošle školske godine ponovno su pokrenute aktivnosti redovitih i kontinuiranih učeničkih mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Prikupljeni se rezultati po protokolu za atmosferu, temperaturu zraka (minimalna, maksimalna i srednja), vlažnost i tlak zraka te količinu oborina unose u zajedničku bazu podataka, koja je otvorena i dostupna svim posjetiteljima na adresi: www.globe.gov .
Mjerenja se provode na Davis Vantage Vue ISS meteorološkoj stanici.


Sudjelujući u programu, učenici na konkretnim primjerima primjenjuju školska teoretska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša razvijajući pritom brojne vještine i pozitivne stavove te stječu samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju i doprinosu. Ostvarivanje programa GLOBE svakako pridonosi osuvremenjivanju nastave te razvijanju niza učeničkih kompetencija, posebice u području prirodoslovlja, geografije i informatike.


Voditelj: Linda Jurkić


Suradnici: Toni Prusina, Adrijana Čustović, Jasmin Deraković i Kate Hrdalo


globe

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda