Izmjene u rasporedu za petak

Sutra će izostati profesorice Batinić, Pavličević i Vierda


Sutra će izostati profesorice Batinić, Pavličević i Vierda

Batinić:

4.e treći sat ima matematiku profesoricu Varezić u 24

4.e četvrti sat ima profesora Prusinu u 16

4.a četvrti i peti sat ima povijest profesora Capora u 5 (nemaju predsat)

3.a nema zamjenu

 

Pavličević:

3.a nema prvi sat

4.f drugi sat ima profesoricu Žuvela u 17 (stručna zamjena)

 

Vierda:

3.e prvi i drugi sat imaju profesoricu Majić u 21 (stručna zamjena)

2.c treći i četvrti sat imaju profesoricu Perković u 21

 

Osim toga,

1.f će četvrti sat profesoricu Katie Riha imati u 46

1.x će treći sat profesoricu Katie Riha imati u 47

2.a će treći sat profesoricu Spajić imati u 32

2.c prvi i drugi sat imaju profesoricu Sebastijan u 36 (nemaju šesti)

2.d će peti i šesti sat profesoricu Čustović imati u 15

4.c će četvrti sat profesoricu Žuvela imati u 16

4.d će peti sat profesora Kaznačića imati u 17

4.e će šesti sat profesora Kaznačića imati u 5

4.f će treći sat profesoricu Majić imati u 16

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda