Izmjene u rasporedu za srijedu

Sutra će izostati Capor, Deraković, Hrdalo i Skaramuca


Sutra će izostati Capor, Deraković, Hrdalo i Skaramuca

Capor:

4.a nema prvi i drugi sat

4.f treći sat ima profesoricu Majić umjesto prvi u 6

3.a četvrti sat ima profesoricu Erić umjesto prvi u 31

4.d nema zamjenu

4.e šesti sat ima hrvatski profesoricu Ban u 17

 

Deraković:

3.e peti sat ima profesoricu Jurica Korda umjesto šesti u 13

2.d nema zamjenu

1.a nema sedmi sat

 

Hrdalo:

1.c nema zamjenu

2.a treći sat ima profesoricu Dender (i drugi) umjesto prvog u 22

2.e četvrti sat ima hrvatski profesoricu Đžamarija i peti u 36 i nema šesti

 

Skaramuca:

sve satove mijenja profesor Ruso

 

 

Osim toga,

1.a će četvrti sat profesoricu Đuka Alemani imati u 32

1.f će četvrti i peti sat hrvatski profesoricu Aras imati u 17

2.c će oba sata profesora Prusinu imati u 12

2.d prvi sat ima profesoricu Dender u 22, treći sat će profesoricu Anić imati u 32 a četvrti profesoricu Lilić u 45

3.b profesora Berdovića četvrti sat ima u 6

4.b prvi i drugi sat imaju filozofiju profesora Berdovića u 36 a šesti i sedmi hrvatski profesoricu Aras u 15

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda