Izmjene u rasporedu za srijedu

Sutra će izostati profesori Aras, Ban, Džamarija, Kaznačić, Kvestić, Njirić Aleksić, Perković i Skaramuca


Sutra će izostati profesori Aras, Ban, Džamarija, Kaznačić, Kvestić, Njirić Aleksić, Perković i Skaramuca

Aras:

1.f četvrti sat ima psihologinju Miu u 5

1.f peti sat ima profesoricu Sambrailo u 15

4.b nema šesti i sedmi sat ali ima filozofiju prvi i drugi u 2

 

Ban:

4.c prvi sat ima profesoricu Radulović umjesto u četvrtak sedmi sat u 3

4.c drugi sat ima fiziku umjesto šestog sata u 35

 

Džamarija:

2.e nema peti i šesti sat

 

Kaznačić:

4.b će četvrti sat imati profesoricu Papac u 35

4.c nema zamjenu

4.a nema zamjenu

četvrti razredi nemaju etiku

 

Kvestić:

3.f nema predsat

2.c nema prvi sat

3.e drugi sat ima TZK

 

Nirić Aleksić

2.a nema peti i šesti sat

 

Perković:

2.b nema peti i šesti sat

 

Skaramuca:

sve satove mijenja profesor Ruso

 

Osim toga,

profesorica Majić će sve svoje satove imati u 36

1.f ima engleski sedmi umjesto prvog sata u 3, drugi sat profesoricu Spajić ima u 12

3.x profesoricu Katie Riha ima u 12

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda