Izmjene u rasporedu za utorak

Sutra će izostati Dora Riha, Golubović, Sebastijan i Skaramuca


Sutra će izostati Dora Riha, Golubović, Sebastijan i Skaramuca

Dora Riha:

3.e nema zamjenu

3.c peti sat ima profesoricu Pavličević u 12

2.e nema informatiku prvi nego četvrti sat

 

Golubović

3.e peti sat ima profesoricu Jurica Korda u 34

2.a nema zamjenu

 

Sebastijan:

1.c nema prvi sat

1.e cijeli razred ima informatiku

2.c peti sat nema zamjenu

 

Skaramuca:

sve satove mijenja profesor Ruso

 

4.c treći sat ima profesoricu Radulović u 3

4.c četvrti sat ima profesoricu Ivanku Lilić u 45

3.d peti sat ima profesora Krasnića u 3

3.e šesti sat ima profesora Krasnića u 3

Prvi razredi sedmi sat imaju etiku profesora Kaznačića u 44

3.c drugi sat ima engleski profesora Krasnića (i treći) u 2

2.d će drugi sat profesoricu Matić imati u 45

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda