Izmjene u rasporedu za petak

Sutra će izostati profesori Ban, Džamarija (samo peti i šesti sat), Jurišić, Pavličević, Skaramuca i Spajić (samo peti i šesti sat)


Sutra će izostati profesori Ban, Džamarija (samo peti i šesti sat), Jurišić, Pavličević, Skaramuca i Spajić (samo peti i šesti sat)

Ban:
4.d nema prvi sat 
4.d drugi sat piše test s profesoricom Džamarija u 13 (stručna zamjena)
1.c treći sat ima profesoricu Žuvela u 24 (umjesto petog sata)
1.c četvrti sat ima psihologinju Miu u 24
4.c nema zamjenu

Džamarija:
2.d ima redovitu nastavu
1.e nema zamjenu

Jurišić:
3.f nema predsat
3.a nema prvi sat
1.a drugi sat ima profesoricu Žuvela u 23 (stručna zamjena)

Pavličević:
3.c nema predsat
3.a nema prvi sat
4.f nema zamjenu

Spajić:
2.a treći sat ima redovitu nastavu latinskog u 3
1.b četvrti sat ima redovitu nastavu latinskog u 3
1.d peti sat ima profesoricu Žuvela u 24
1.c nema šesti sat


Skaramuca:
2.e cijeli razred ima fiziku
1.b nema zamjenu


Osim toga,
1.d peti sat ima profesoricu Žuvela u 24 umjesto šestog sata
1.x treći sat profesoricu Žuvela im u 24
2.f treći sat ima profesoricu Ivanu Miošić u 22

3.d ima prvi i drugi sat profesora Krasnića u 44
4.a ima redovitu nastavu hrvatskog u 6

 

Sutra ujutro 3.e i 4.b nakon drugog sata s profesoricama Aras i Jurkić idu na smotru sveučilišta u Studentski dom gdje moraju biti u 10:00 i nakon toga se vraćaju na peti i šesti sat.
3.b i 4.f idu nakon četvrtog sata u Studentski dom na smotru sveučilišta i tamo trebaju biti u 12:00

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda