Izmjene u rasporedu za utorak

Sutra će izostati profesori Krasnić, Davor Lilić, Radulović i Skaramuca


Sutra će izostati profesori Krasnić, Davor Lilić, Radulović i Skaramuca

Krasnić:

2.a nema prvi sat

3.c treći sat ima profesoricu Lilić umjesto sadmog u 45

2.a četvrti sat ima profesoricu Lilić u 45

3.c peti sat ima profesoricu Pavličević u 44

3.d peti sat ima profesoricu Njirić Aleksić u 36 i sedmi u 36

 

Lilić:

4.d drugi sat

3.a treći i četvrti sat ima profesoricu Njirić Aleksić u 36

1.b peti sat ima profesoricu Sambrailo u 3

2.e nema šesti sat

 

Radulović:

4.b nema predsat

3.f nema prvi i drugi sat

4.c dva sata (treći i četvrti) ima hrvatski profesoricu Ban u 44

1.e četvrti sat ima profesoricu Varezić u 24 (umjesto prvog sata)

 

 

Skaramuca:

2.e prvi sat (i predsat ima TZK)

1.e cijeli razred ima fiziku

1.d peti sat ima profesoricu Đuka Alemani u 12

1.d nema šesti sat

 

 

Osim toga,

1.c će treći sat vjeronauk profesoricu Matić imati u 2

1.d prvi i drugi sat ima profesoricu Bošković Bećir u 13

2.b će četvrti sat latinski profesoricu Spajić imati u 2

3.c drugi sat ima profesoricu Doru Riha u 3, četvrti profesora Capora u 23 i šesti profesoricu Asturić umjesto prvog u 36

3.d će peti sat imati filmsku profesoricu Njirić Aleksić u 36 (umjesto sedmog)

3.e će prvi i drugi sat imati hrvatski profesoricu Njirić Aleksić u 36, treći sat profesoricu Doru Riha u 43, četvrti sat vjeronauk profesoricu Matić u 31 i peti sat fiziku u 34

4.d će drugi sat imati kemiju profesoricu Jurkić u 44 (i prvi u 33)

 

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda