Izmjene u rasporedu za ponedjeljak

Sutra će izostati Asturić, Krasnić, Davor lilić, Radulović (samo zadnja dva sata, biti će na prva tri) i Skaramuca,


Sutra će izostati Asturić, Krasnić, Davor lilić, Radulović (samo zadnja dva sata, biti će na prva tri) i Skaramuca,

Asturić:

3.c četvrti sat ima profesora Berdovića u 2

3d peti sat ima profesora Berdovića u 2

3.f šesti sat ima profesoricu Doru Riha u 12

3.b nema sedmi sat

 

Krasnić:

2.d nema prvi sat

3.b treći sat ima profesora Berdovića u 2

3.b četvrti sat ima profesoricu Miošić umjesto prvog sata u 12

1.c peti sat ima profesoricu Sebastijan u 33

1.c nema sedmi sat

 

Lilić:

2.c četvrti sat ima likovni profesoricu Lilić u 45

4.a nema šesti i sedmi sat

 

Radulović

1.f peti sat ima profesoricu Erić u 31

4.c četvrti sat ima profesoricu Anić u 44 (stručna zamjena)

4.b nema zamjenu (i nema peti sat)

 

Skaramuca:

3.e drugi sat ima profesoricu Riha u 43

4.e cijeli razred ima fiziku

1.a ide ranije na TZK

 

 

Osim toga,

1.d će četvrti sat profesoricu Žuvela imati u 5

1.e će treći sat profesoricu Džamarija imati u 45

2.c će treći sat profesoricu Miošić imati u 36

2.x će peti sat profesoricu Žuvela imati u 3

3.c peti sat ima profesoricu Sambrailo u 13

3.f peti sat profesoricu Šoše ima u 12

3.d treći sat ima profesoricu Šoše u 5

4.f peti sat profesoricu Anić ima u 5

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda