Izmjene u rasporedu za utorak

Sutra će izostati profesorice Bošković Bećir, Dender (samo prvi i drugi sat) i Golubović


Sutra će izostati profesorice Bošković Bećir, Dender (samo prvi i drugi sat) i Golubović

Bošković Bećir:

1.d prvi sat ima profesoricu Đuka Alemani (i drugi) u 12

4.f treći sat nema zamjenu

4.e ima četvrti sat profesoricu Skaramuca umjesto sedmi

4.a peti sat ima profesora Berdovića u 2

4.a nema šesti i sedmi sat

 

Dender:

4.f nema prvi i drugi sat

4.a ima redovnu nastavu

 

Golubović:

3.e peti sat ima profesora Miošića umjesto šesti u 3 i nema sedmi

2.a šesti sat ima profesora Krasnića 32

 

Osim toga,

1.f profesora Prusinu ima u 13

2.a četvrti sat ima profesora Capora u 23 a peti i šesti profesora Krasnića u 32 i nema prvi sat

2.d će šesti sat profesora Derakovića imati u 34

3.b peti sat ima profesoricu Čustović (i šesti) u 15 a profesora Berdovića sedmi u 2

3.c četvrti sat ima profesora Krasnića u 2 (i treći) a profesora Capora peti u 23

3.d peti sat ima profesoricu Đuka Alemani u 12 a profesora Miošića šesti u 3

4.e će peti sat profesora Derakovića imati u 34

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda