Izmjene u rasporedu za utorak

Izostati će profesor Berdović


Izostati će profesor Berdović

Berdović:

3.b peti sat ima profesoricu Čustović u 15 (i šesti)

4.c šesti sat nema zamjenu

4.a sedmi sat ima profesoricu Čustović umjesto prvog u 15 (ima drugi)

 

Osim toga,

4.e će profesora Derakovića peti sat imati u 33

2.b će profesoricu Matić peti sat imati u 2

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda