Izmjene u rasporedu za četvrtak

Sutra će izostati Asturić, Dender i Vierda cijeli dan, Krasnić samo treći i četvrti sat (2.d), Ban, Džamarija i Perković će održati prva četiri sata a Njirić Aleksić prvi i drugi


Sutra će izostati Asturić, Dender i Vierda cijeli dan, Krasnić samo treći i četvrti sat (2.d), Ban, Džamarija i Perković će održati prva četiri sata  a Njirić Aleksić prvi i drugi

Asturić

3.d prvi sat ima kemiju u 33

3.c drugi sat ima profesoricu Džamarija u 3 (stručna zamjena)

3.c treći sat ima profesoricu Ban u 3 (stručna zamjena)

3.b peti sat ima profesoricu Aras u 15 (stručna zamjena)

3.b nema šesti sat

 

Ban:

4.e ima redovnu nastavu hrvatskog

1.c ima četvrti sat hrvatski u 6

1.c peti sat ima profesoricu Erić

 

Dender:

1.a ima prvi i drugi sat profesoricu Doru Riha u 5

 

 

Džamarija:

1.d ima treći sat hrvatski

1.d peti sat ima profesoricu Anić u 6

2.d nema šesti i sedmi sat

 

Krasnić:

2.a ima profesora predsat u 15

1.c ima profesora prvi sat u 15

2.d treći sat ima psihologinju Miu u 6

2.d četvrti sat ima profesoricu Džamarija u 23

 

Njirić Aleksić:

3.e ima redovitu nastavu hrvatskog

3.a četvrti sat ima profesoricu Kvestić u 36 a peti profesoricu Beloša u 36

3.c nema šesti sat

 

Perković:

2.e ima redovitu nastavu prvi i drugi sat

1.a ima oba sata profesoricu Sambrailo u 13

2.c nema sedmi sat

 

Vierda:

4.b nema zamjenu

 

Osim toga,

1.c ima profesora Krasnića prvi sat u 15, drugi sat ima profesoricu Hrdalo u 15 (umjesto sedmi sat)

1.d četvrti sat ima profesoricu Đuka Alemani (i prvi) u 12 a peti sat profesoricu Anić u 6

2.a prvi sat ima profesoricu Pavličević u 3 a četvrti vjeronauk u 32

2.b će matematiku profesoricu Sesjak imati u 22

3.a treći sat ima profesoricu Šoše u 22,

3.c ima profesoricu Erić predsat umjesto peti sat

3.d sutra treći sat ima glazbeni

3.f će četvrti sat profesoricu Lučić Brailo imati u 46

4.a će drugi sat imati likovni profesoricu Lučić Brailo u 45 a sedmi profesora Berdovića u 2

Profesorica Jurica Korda će svoju nastavu imati u 23

Profesorica Sambrailo će svoju nastavu imati u 13

Profesorica Kvestić će 3.a imati u 36, 2.d u 2, 3.f u 36 i 2.b u 36

 

Učionice 11, 14 i 21 sutra se ne smiju koristiti zbog radova

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda