Izmjene u rasporedu za utorak

Izostati će profesorica Sebastijan


Izostati će profesorica Sebastijan

Sebastijan:

1.c nema prvi sat

1.e cijeli razred oba sata ima informatiku

2.c peti sat ima profesoricu Sambrailo u 15

 

Osim toga,

4.e će peti sat profesora Derakovića imati u 35

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda