Izmjene u rasporedu za petak

Sutra će izostati profesori Erić, Đuka Alemani, Davor Lilić, Matić i Vierda


Sutra će izostati profesori Erić, Đuka Alemani, Davor Lilić, Matić i Vierda

Đuka Alemani:

1.f nema predsat

1.b nema prvi sat

1.d drugi sat ima profesoricu Pasqualicchio u 12

3.d će treći sat imati profesora Miošića (i drugi) u 44, nemaju prvi

1.e će četvrti sat imati profesoricu Riha u 12

 

Erić:

3.b drugi sat ima profesoricu Miošić u 21

2.f treći sat ima profesoricu Majić umjesto šesti u 35

1.a četvrti sat ima profesora Krasnića u 13

2.b nema zamjenu

1.f nema šesti sat

 

Davor Lilić:

2.e nema peti i šesti sat

 

Matić:

3.c treći sat ima profesora Krasnića u 5

2.f nema peti sat

3.f nema šesti sat

 

Vierda:

3.e nema prvi i drugi sat

 

Osim toga,

3.c će imati psihologiju četvrti umjesto šesti sat u 5

1.d će prvi sat imati profesoricu Miošić u 21

Profesor Deraković će sutra svoje satove imati u 33

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda