Izmjene u rasporedu za utorak

Sutra će izostati profesorica Spajić


Sutra će izostati profesorica Spajić

Spajić:

2.d prvi i drugi sat ima profesoricu Sambrailo u 15

2.e treći i četvrti sat ima profesoricu Sambrailo u 15

2.a peti sat ima profesora Lilića a nema šesti

 

Osim toga,

2.e nema prvi i drugi sat

3.b ima drugi sat hrvatskog u 23 a četvrti u 13

4.c treći i četvrti sat ima profesoricu Perković u 36 a peti i šesti profesoricu Sambrailo u 3

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda