Izmjene u rasporedu za četvrtak

Izostat će proesorica Batinić


Izostat će proesorica Batinić

Batinić:

4.e nema prvi sat, 

2.e Vierda drugi sat u 24

4.f Vierda treći sat u 24

4.f Lilić četvrti sat u 44

2.a Prusina peti sat umjesto šesti u 22

3.a nema šesti sat

Osim toga 

4.b Vierda predsat  u 24 a

Capor 4.b drugi sat (i prvi) u 23

3.f peti sar u 23 umjesto u 22 (Anić)

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda