Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorice Dender i Vierda. Razred 2.d neće biti na nastavi.


Izostat će profesorice Dender i Vierda. Razred 2.d neće biti na nastavi.

Dender:

3.e - oba sata - Dora Riha

Vierda:

3.b nema zamjenu

2.b, treći sat - Lučić Brailo

 

Osim toga:

1.d ima biologiju šesti i sedmi sat, a prvi sat povijest i drugi sat engleski jezik

3.f ima predsat likovnu umjetnost

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda