Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesor Zlošilo


Izostat će profesor Zlošilo

1-b nema  predsat, prvi sat,- Asturić 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda