Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesori Bego, Capor i Zlošilo


Izostat će profesori Bego, Capor i Zlošilo

Bego:

4.e nema prvi sat, drugi i treći sat - Sebastijan

 

Capor:

2.f - nema zamjenu

3.b - drugi sat - Berdović, treći sat Riha

2.a - četvrti sat - Lilić D., peti sat - Erić

 

Zlošilo:

2.c nema prvi sat, drugi sat - Salčić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda