GLOBE PROJEKT

ZAJEDNIČKA TERENSKA NASTAVA POMORSKO-TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE DUBROVNIK


ZAJEDNIČKA TERENSKA NASTAVA POMORSKO-TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE DUBROVNIK

Prošli tjedan provedena je zajednička terenska nastava Pomorsko-tehničke škole i Gimnazije Dubrovnik s predstavnicom Zavoda za javno zdravstvo DNŽ-a Dolores Grilec.

Učenici prvih razreda nautičkog i brodostrojarskog smjera Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik i učenici 1. F razreda Gimnazije Dubrovnik pod mentorstvom profesora Mara Bošnjak i Linde Jurkić mjerili su fizikalno-kemijske parametare morske vode na postaji Komarda. Mjerenja su vršili ručnom multiparametarskom sondom YSI Pro DSS i to uz suradnju s dipl. ing. kemije Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Prije navedenih mjerenja Dolores Grilec učenicima je održala predavanje o biotičkim i abiotičkim čimbenicima koji utječu na život organizama u morskoj vodi te o parametrima koji se mijenjaju uslijed zagađenja i onečišćenja morske vode.

Učenici su odredili vrijednosti temperature morske vode, saliniteta, koncentracije otopljenog kisika, zasićenosti kisikom, mutnoću, konduktivitet, pH vrijednost i redoks potencijal.

Zbog velike količine kiše koja je padala prethodnih dana salinitet je nešto niži (36,8 promila), a temperatura mora je 14,6 ̊C.

Od listopada prošle školske godine učenici vrše kontinuirana mjerenja fizikalno-kemijskih parametara radi analize i rezultata koji pokazuju kvalitetu mora na navedenoj postaji.

Mjerenja se provode kao dio GLOBE projekta u kojem ove dvije škole već dvije godine surađuju sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda