PROJEKT PODRŠKOM U ŠKOLI PODRŽIMO MENTALNO ZDRAVLJE

.


.

Gimnazija Dubrovnik provela je projekt „Podrškom u školi podržimo mentalno zdravlje”  financiran od strane MZO, a u okviru školskog preventivnog programa.

Cilj ovog projekt podrazumijeva informiranje/educiranje učenika i nastavnika o mentalnom zdravlju, promociju zaštite mentalnog zdravlja te destigmatizaciju teškoća vezanih uz mentalno zdravlje.

U užem smislu cilj ovog projekta je podići svijest o mentalnim potrebama djece i mladih te smanjiti stigmatizaciju, često povezanu s mentalnim bolestima i teškoćama mentalnog zdravlja. Pokušalo se učenicima podići svijest o vlastitim emocionalnim stanjima, o potencijalno nezdravim oblicima ponašanja koji sugeriraju prisutnost problema mentalnog zdravlja, ojačati im vještine primjerenog izražavanja i komunikacije emocionalnih stanja drugima, te dati konkretne smjernice kada, gdje i kako tražiti i pronaći podršku u situacijama koje predstavljaju izazov mentalnom zdravlju. 

Sudjelujući u aktivnostima Projekta učenici su imali priliku preispitati stavove o mentalnim bolestima, te usvojiti realistično i pozitivno sagledavanje istih, prepoznavati aktualne razine stresa u njihovim svakodnevnim životnim zahtjevima i upoznati se s različitim načinima na koje pojedinci reagiraju na stres, razviti osobne strategije nošenja sa stresom koje će im biti od pomoći u aktivnom suočavanju s životnim teškoćama/izazovima te osnažiti vlastito samopoštovanje, svijest o vlastitim snagama i vještinama, kao i priliku za jačanje razredne kohezije.

Škola je izdala i brošuru kao pomoć učenicima koju možete pogledati ovdje

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda