OSTVARUJU SE CILJEVI ERASMUS + PROJEKTA

"AKTIVNO UČI, PLANET NE MUČI"


U sklopu Erasmus+ projekta “Aktivno uči, planet ne muči” koji za jedan od glavnih ciljeva ima povečati za 20% poučavanje na otvorenom, istraživali smo klimatske promjene koje predstavljaju rastuću prijetnju 21. stoljeću i koje su izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. Utječu na učestalost i jačinu vremenskih nepogoda (jake padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, suše, toplinski valovi, požari) i na postupne klimatske promjene (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, podizanje razine mora, zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja).
Gimnazijalci su mjerenjem fizikalno-kemijskih parametara morske vode i promatranjem bioraznolikosti zone plime i oseke pokušali odgovoriti je li došlo do promjena klime i ekosustava u Jadranskom moru u Dubrovniku pored stare gradske luke. Učenici 1.F razreda istražili su i odredili fizikalno-kemijske parametre morske vode na terenskoj nastavi na Komardi te koncentraciju otopljenog kisika, nitrata, fosfata i pH-vrijednost morske vode te temperature mora i zraka. Evo rezultata:
Izmjereni fizikalno-kemijski parametri:
- Temperatura zraka – 20 ̊C
- Temperatura mora – 18,8 ̊C
- pH-vrijednost – 6,5
- koncentracija otopljenog kisika – 11,5 mg/L
- koncentracija nitrata – 1 mg/L
- koncentracija fosfata – 0 mg/L
Svi izmjereni parametri i dobivene vrijednosti su u skladu s očekivanim vrijednostima te ukazuju na to da je ovo morsko područje još uvijek gotovo bez onečišćenja. Isto tako, može se zaključiti da je očuvana prirodna ravnoteža priobalnog morskog ekosustava. Učinimo da i ostane tako.

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda