PRAVILNIK O RADU GIMNAZIJE DUBROVNIK

PROMJENE U ORGANIZACIJI PROCESA ODGOJA I OBRAZOVANJA UZROKOVANE COVID-19 PANDEMIJOM: UČINCI NA OBRAZOVNA ISKUSTVA, DOBROBIT I ASPIRACIJE UČENIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

SMJERNICE ZA RAD S DAROVITOM DJECOM I UČENICIMA

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U SLUČAJU NASILJA

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEGOVOG ZAMJENIKA

POLITIKA PRIVATNOSTI

PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

POSLOVNIK O PROMICANJU SPOZNAJA O ŠTETNOSTI DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKIH VIJEĆA

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE DUBROVNIK

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU ŠKOLE

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

PRAVILNIK O PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

STATUT ŠKOLE

Pravilnik o videonadzoru

PRAVILNIK O ZAŠTITI, NADZORU NAD PRIKUPLJANJEM, OBRADI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

ETIČKI KODEKS

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda