Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesorica Sambrailo


Izostat će profesorica Sambrailo

Sambrailo:

4.e drugi sat – Đuka Alemani, treći i četvrti sat – Jurica Korda

3.c drugi sat – Deraković (biologija), 4. i 5. sat – Salčić

2.d – nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda