NASTAVA I NASTAVNICI


Nastava TZK-a se za neke razredne odjele zbog popunjenosti svih slobodnih termina u našoj dvorani u dogovoru s učenicima i predmetnim nastavnicima odvija subotom, kasnijim večernjim terminima ili u suprotnoj smjeni na drugim lokacijama.FAKULTATIVNA NASTAVA
FIZIKA, prof Andrea Sebastijan
DSD, prof Vanja Vreća


U Gimnaziji Dubrovnik se provodi i nastava za stjecanje njemačke jezične diplome (Deutsches Sprachdiplom). Učenici od prvog do četvrtog razreda dva puta tjedno polaze fakultativnu nastavu „Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu“ . Tijekom četiri godine učenici se pripremaju za polaganje ispita za stjecanje njemačke jezične diplome. Ispit je besplatan, a polaže se u našoj školi koja je registrirana kao škola ovlaštena za provođenje DSD ispita. Diploma drugog stupnja je dokaz znanja njemačkog jezika za studij na nekom od njemačkih sveučilišta.

Svake godine ovaj ispit polaže preko 14 000 učenika širom svijeta u više od 50 zemalja.


DODATNA NASTAVA
ENGLESKI JEZIK, prof Nikica Anić
TALIJANSKI JEZIK, prof. Ivana Miošić


NASTAVNICI


  HRVATSKI JEZIK
 • Diana Jelavić
 • Ana Njirić Aleksić
 • Ana Jozović (Janja Lešćan)
 • Tajana Martić (Matilda Perković)
 • Lucijana Pendo
 • Antonija Korać Kusalić (Marina Asturić)
 • Anđela Džamarija
 • Matilda Perković
  ENGLESKI JEZIK
 • Igor Miošić
 • Silvana Radulović
 • Davor Lilić
 • Nikica Anić
 • Nina Čupić
  LATINSKI JEZIK
 • Tamara Spajić
  NJEMAČKI JEZIK
 • Katie Riha
 • Antonija Boban Lazarević
  FRANCUSKI JEZIK
 • Pavica Beloša
 • Tamara Spajić
  ŠPANJOLSKI JEZIK
 • Ana Pavličević
  TALIJANSKI JEZIK
 • Marina Jurišić
 • Ivana Miošić
  MATEMATIKA
 • Kate Hrdalo
 • Tajana Sesjak
 • Jelena Varezić
 • Katija Vierda
 • Romana Đuka Alemani
  FIZIKA
 • Andrea Sebastijan
 • Mares Golubović
 • Katarina Papac
  INFORMATIKA
 • Pero Ruso
  KEMIJA
 • Jasmin Deraković
 • Linda Brzić
 • Slađana Bošković Bećir
  BIOLOGIJA
 • Maja Sambrailo
 • Jasmin Deraković
 • Adrijana Čustović
  POVIJEST
 • Kiti Jurica Korda
 • Đuro Capor
 • Ivana Miošić
  GEOGRAFIJA
 • Ivila Dender
 • Toni Prusina
 • Sandra Jović Mazalin
  LOGIKA I FILOZOFIJA
 • Igor Miošić
 • Joško Berdović
  PSIHOLOGIJA
 • Suada Salčić
  SOCIOLOGIJA
 • Pavica Beloša
 • Joško Berdović
  POLITIKA I GOSPODARSTVO
 • Joško Berdović
 • Pavica Beloša
  KULTURNA BAŠTINA
 • Ivanka Lilić
  LIKOVNA UMJETNOST
 • Ivanka Lilić
 • Marijana Lučić Brailo
  GLAZBENA UMJETNOST
 • Jelena Erić
  FILMSKA UMJETNOST
 • Ana Njirić Aleksić
  TZK
 • Vlaho Zlošilo
 • Maro Pulić
 • Ivana Batinić (Martina Dragaš)
 • Marko Butigan
  KATOLIČKI VJERONAUK
 • Ana Matić
 • Romana Đuka Alemani
  ETIKA
 • Igor Miošić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda