Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorice Batinić, Erić i Jovanović


Izostat će profesorice Batinić, Erić i Jovanović

Batinić:

3.a nema zamjenu prva dva satga

Erić:

1.f nema zamjenu prvi sat

1.e drugi sat – TZK (ne treba donositi opremu)

1.b četvrti sat – Vierda

Jovanović:

2.c nema zamjenu predsat i prvi sat

 

Osim toga:

4.a ima prva dva sata kemiju, a šesti i sedmi sat hrvatski jezik

2.d, prva dva sata – Đuka Alemani, peti i šesti sat - kemija

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda