Izmjene u rasporedu za petak, 20. 11. DODATNO (20:41)

Izostat će prof. Zlošilo, prof. Igor Miošić, prof. Salčić, prof. Capor i prof. Ivana Miošić. Izostat će i prof. Vierda.


Izostat će prof. Zlošilo, prof. Igor Miošić, prof. Salčić, prof. Capor i prof. Ivana Miošić. Izostat će i prof. Vierda.

Prof. Batinić mijenjat će prof. Zlošila sve sate.

Prof. Ivana Miošić radit će preko Teamsa, uživo.

Prof. Capor poslat će zadatke preko Teamsa, ali:

2. f – treći i četvrti sat imat će prof. Bego.

1. c – treći i četvrti sat imat će prof. Prusinu, a četvrti i peti prof. Bego.

1. d – prva dva sata imat će prof. Dender.

2. d – drugi sat imat će prof. Giljaču.

4. e – nema peti i šesti sat.

4. e - nema 0. sat

2. b - nema prva dva sata

3. b - nema prva dva sata, kemiju ima 3. i 4. sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda