Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesori Berdović (samo peti sat), Deraković, Đurović i Davor Lilić:


Izostat će profesori Berdović (samo peti sat), Deraković, Đurović i Davor Lilić:

Berdović:

5.sat, 3.f – Anić (umjesto prvog sata). 3.f ima engleski jezik drugi i peti sat

šesti sat, 3.c ima sat po rasporedu

Deraković:

2.a - 1.sat nema zamjenu, 2. sat – Jurišić

3. i 4. sat 4.c – Igor Miošić

4.a - 5. sat – Golubović, 6. sat nema zamjenu

 

Đurović:

3.a prvi sat nema zamjenu, drugi sat – Njirić Aleksić

2.d treći sat – objavit ćemo naknadno, četvrti sat – Radulović

2.b – nema zamjenu peti i šesti sat

 

Lilić:

3.e – četvrti sat - Anić, peti i šesti sat nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda