Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesori Davor Lilić Ivana Miošić i Papac


Izostat će profesori Davor Lilić Ivana Miošić i Papac

Lilić:

4.b nema zamjenu prvi sat

1.f nema zamjenu drugi sat

3.sat, 2.a – Hrdalo u 13

5.sat, 2.e – nema zamjenu

6.sat, 2.c – nema zamjenu

Miošić:

3.sat, dio 4.f razreda nema zamjenu

4.sat, 1.e – nema zamjenu

5.sat, 3.c – nema zamjenu

4.b nema zamjenu šesti sat

 

Papac:

1.e nema zamjenu predsat

1.f nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.b – Sebastijan u 34

3.sat, 3.e – Golubović (stručna zamjena) u 32

 

Osim toga:

4.e drugi sat – hrvatski jezik (Đanović) u 13, treći sat Sebastijan u 34

3.c prva dva sata - Korać Kusalić u 36

4.b treći sat (Korać Kusalić ) u 36

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda