Izmjene u rasporedu sati za utorak - dodatak u 12:55

Izostat će profesorice Pavličević i Riha: Izostat će i profesorica Jelavić


Izostat će profesorice Pavličević i Riha:  Izostat će i profesorica Jelavić

Dodatak obavijesti:

Izostat će profesorica Jelavić:

1.sat, 2.b – Čupić u 37

3.sat, 3.f - Erić u 7

4.sat, Radulović u 2

5. i 6.sat Radulović u 2

 

Zbog toga:

3x (Jurišić) četvrti sat u 35

1x (Vreća) peti sat u 36

1.b šesti sat (Vreća) u 36

 

 

Ranija obavijest:

Pavličević:

1.sat, dio 3.f – nema zamjenu

2.sat, 4.c – Jurica Korda u 6, treći sat Jurkić u 33

3.sat, 2.x – Vreća u 45

4.sat, 3.x – Vreća u 6

5.sat, 1.x – nema zamjenu

 

Riha:

Dijelovi razreda neće imati zamjenu.

 

Osim toga:

3.c drugi sat (Đuka Alemani) u 12, treći sat (Jurica Korda) u 6

3.e drugi sat (Bošković Bećir) u 13

3.b treći sat (Bošković Bećir) u 13

2.a peti sat (Bošković Bećir) u 34

4.b šesti sat (Deraković) u 11

1.f sedmi sat (Deraković) u 11

4.f peti sat (Kriste) u 47

1.a treći sat (Matić) u 12  

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda