Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak:

Izostat će profesorice Dender i Jurišić.


Izostat će profesorice Dender i Jurišić.

Dender:

1.sat, 1.f - nema zamjenu

2.sat, 3.a, nema zamjenu

3.sat, 3.d – Sesjak u 11

 

Jurišić:

1.sat, 3.a – nema zamjenu

Dijelovi razreda 4.f, 1.f i 2.f nemaju zamjenu

 

Osim toga:

3.c drugi sat (Prusima) ima u 22

3.e treći sat (Prusina) ima u 22

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda