Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak:

Izostat će profesorica Miošić: Osim toga učenici koji su se prijavili doći će po posebnom rasporedu u dvoranu na predavanje.iz fizike (planetarij)


Izostat će profesorica Miošić: Osim toga učenici koji su se prijavili doći  će po posebnom rasporedu u dvoranu na predavanje.iz fizike (planetarij)

Miošić:

6-sat, 4.e – Sambrailo u 32

7.sat, 1.b – nema zamjenu

 

Osim toga:

1.a predsat - Njirić Aleksić u 35

4.f predsat – Sambrailo u 3

2.sat 1.f (Anić) oni koji ne idu na predavanje – u 46

 

Raspored ulaska razreda sa brojem učenika koji su se prijavili za predavanje iz fizike (planetarij):

0.sat 1.e (11)

1.sat 2.a (svi), 2.b(14), 2.c(svi)

2.sat 1.a(11), 1.b(12), 1.c(13), 1.f(16)

3.sat 2.d(14), 2.e(svi), 2.f(15)

4.sat 3.a(17), 3.b(6), 3.c(18), 3.d(5), 3.e(1),3.f(3), 4.d(9)

5.sat 4.a(5), 4.b(21), 4.c(svi), 4.e(3), 4.f(8)

 

Za nastavu TZK neće se moći koristi dvorana – učenici trebaju doći ispred ulaza u dvoranu i pričekati profesore

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda