Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak:

Izostat će profesorica Đuka Alemani:


Izostat će profesorica Đuka Alemani:

1.sat, 2.c – nema zamjenu

2.sat, 1.e – Bošković Bećir u 12

3.sat, 2.f – Erić u 7

4.sat 3.f – Capor u 12

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda