Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorice Spajić i Vierda:


Izostat će profesorice Spajić i Vierda:

Spajić:

2.sat, 2.f – Radulović u 2

3.sat, 1.c – Lilić u 44, a četvrti sat Sebastijan u 34

4,sat, 2.e – Sesjak u 24 – matematika

5.sat, 2.c – nema zamjenu

6.sat, 1.a – nema zamjenu

 

Vierda:

1.sat, 4.f - Sambrailo u 3

2.sat, 4.a – Sambrailo u 3, a peti sat Radulović u 2

3.sat, 2.e – Sambrailo u 5

 

Osim toga:

4.f drugi sat (Anić) ima u 15

1.e ima drugi sat Erić u 7, a treći Dender u 22

1.f ima drugi sat Njirić Aleksić u 37, a treći sat – Erić u 7

1.a ima drugi sat (Papac) u 21

1.b ima drugi sat Dender u 22, a treći Radulović u 2

4.b treći sat (Anić) ima u 15, a peti sat (Riha) u 5

4.a četvrti sat (Papac) ima u 35

3.b četvrti sat (Asturić) ima u 5

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda