Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorice Sesjak i Vierda:


Izostat će profesorice Sesjak i Vierda:

Sesjak:

4.e nema zamjenu prvi sat

2. sat, 4.b – Anić u 31

3. sat, 3.a – Matić u 37 (umjesto prvog sata)

 

Vierda:

5.sat, 1.b – Papac u 35

6. sat, 2.f – Sambrailo – u 24

7.sat, 2.e – Sambrailo – javiti se profesorici

 

Osim toga:

2.d (Hrdalo) prvi sat ima u 11

1.a (D. Lilić) treći sat ima u 11

Dio 3.f (Ivana Miošić) drugi sat ima u 24

2.x (Pavličević) peti sat ima u 24

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda