Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesori Džamarija, Davor Lilić, Radulović, Sesjak i Vierda, a profesor Ruso samo prvi sat.Osim toga profesorica Perković je prebačena s iz prvog u drugi dio dana.


Izostat će profesori Džamarija, Davor Lilić, Radulović, Sesjak i Vierda, a profesor Ruso samo prvi sat.Osim toga profesorica Perković je prebačena s iz prvog u drugi dio dana.

Džamarija:

5. sat, 1.f – Deraković u 6

6.sat, 1.e - Perković u 6

2.f nema zamjenu sedmi sat

 

Davor Lilić:

2.sat, 1.a – Erić u 7 ( 1.a nema prvi sat)

3.sat, 1.e – Ruso u 43

4.sat, 4.d – Ivanka Lilić u 34

5.sat, 3.b – Ivana Miošić u 44

6.sat, 2.d – nema zamjenu

 

Perković:

1.e nema prvi sat - prebačeno na šesti sat u 6

2.sat, 1.c – Spajić u 15 - hrvatski jezik prebačen na peti sat u 11

3.sat, 1.c -Sambrailo u 3

 

Radulović:

3.c nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.a – počinje treći sat i ima Jurkić u 15, pa četvrti sat Sambrailo u 3

3.sat, 2.f – Ivanka Lilić u 45

 

Ruso:

1.c nema prvi sat

 

Sesjak:

1.sat, 3.d Đuka u 11 (vjeronauk)

3.sat, 4.e – Hrdalo u 11

4.sat, 3.a – Hrdalo u 11

5.sat, 1.c – treći sat Sambrailo u 3, četvrti sat Vreća u 24, peti sat Perković u 11

 

Vierda:

4.a nema predsat

2.f nema prvi sat

3.sat, 1.b – Vreća u 24

4.sat, 4.a – Sambrailo u 3

 

Osim toga:

2.c ima prvi sat Erić u 7, a drugi sat Đuka u 12

2.b ima prvi sat Jurkić u 33, a drugi Jelavić u 24

2x treći sat (Pavličević) ima u 2

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda