Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će 2.e razred i profesori Anić, Deraković, Lešćan, Jurica-Korda i Sesjak; Raspored u obliku tablice nalazi se po dokumenti - razno


Izostat će 2.e razred i profesori  Anić, Deraković, Lešćan, Jurica-Korda i Sesjak;  Raspored u obliku tablice nalazi se po dokumenti - razno

Anić:

1.sat, 4.f – nema zamjenu

3.sat, 4.b – Ivanka Lilić u 45

4.sat,3.f – Erić u 7, treći sat 3.f - Jurkić u 33

5.sat 1.f – Čupić – stručna zamjena

6.sat, 4.c - Čupić – stručna zamjena

 

Deraković:

3.sat, 1.f – Bošković-Bećir u 31

4.sat, 2.f – Bošković-Bećir u 31

5.sat,1.c – Ruso u 43, šesti sat nema zamjenu

6.sat, 2.d – Lilić Davor u 44, drugi sat -Jurkić (kemija) u 33

7.sat, 4.b – nema zamjenu

 

Jurica-Korda:

1.sat, 3.c – nema zamjenu

2.sat, 4.d – Davor Lilić u 34, šesti sat Lujak-Grdović u 23

3.sat, 4.c – drugi sat Lujak-Grdović u 23, treći sat Hrdalo u 32, peti sat Davor Lilić u 44 (nadoknada engleski), šesti sat Čupić u 31 (stručna zamjena engleski)

4.sat, 1.a – Ruso u 43, 1.a nema prvi sat

 

Leščan:

3. sat ,3.c : drugi sat Džamarija u 5 (stručna zamjena hrvatski), 4. Sat – Radulović u 2, peti sat Papac u 35

5. sat 4.c – Davor Lilić (engleski jezik) u 44

6. sat, 2.a - nema zamjenu

 

Sesjak:

1. sat, 4.e nema zamjenu

2.sat, 4.b - Vierda u 11

3.sat, 3.a – Vierda u 11

 

 

Osim toga:

1.e ima drugi sat Hrdalo u 32, a treći – Džamarija u 23

2.c ima treći sat (Miošić) u 35

2x, peti sat Pavličević i Miošić imaju zajedno u 23

4.e četvrti sat (Perković) u 23

2.f ima četvrti sat – Vierda u 24, peti sat Radulović u 2, a šesti – Ruso u 43

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda