Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorica Đuka-Alemani i to 3. - 6. sat:


Izostat će profesorica Đuka-Alemani i to 3. - 6. sat:

3. sat, 3.c – nema prvi sat, treći sat – Njirić-Aleksić u 36, 4. Sat Radulović u 2 i peti sat Čustović u 5

4. sat, 4.e – nema prvi sat, a četvrti sat – Papac u 34

5. sat, 3.f – drugi strani jezik: njemački i talijanski jezik peti sat umjesto prvi (Miošić u 12, Riha u 41), Španjolski jezik (Pavličević) ima i prvi i peti sat prema dogovoru s profesoricom

6. sat, 4.d – nema zamjenu

Osim toga 3.a treći sat – Jurkić u 12, a peti sat Njirić-Aleksić u 35

Četvrti sat 3x (Jurišić) ima u učionici broj 12, a 4.d (Lilić) u 5

Peti sat 3d (Pendo) ima u 33,

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda