Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorica Asturić


Izostat će profesorica Asturić

4. sat, 3.b - Salčić u 35

5.sat, 4.c - Pavličević u 36 (nije umjesto prvog sata, 4c ima španjolski jezik i prvi i peti sat )

6.sat, 3.a - nema zamjenu

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda