Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorice Pavličević i Sebastijan:


Izostat će profesorice Pavličević i Sebastijan:

Pavličević:

Dio 3f razreda nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.c – Jurica Korda u 6, treći sat Asturić u 11, četvrti sat I. Lilić u 45, sedmi sat – nema

3.sat, 2x – nema zamjenu

4.sat, 3x – Vreća u 6

5.sat, 1x – nema zamjenu

Sebastijan:

4.b nema zamjenu prvi sat

2.sat, 1.e – Dender u 22

 

Ostale izmjene:

4.e drugi sat Sesjak u 11, treći sat - Đuka-Alemani u 12, a četvrti sat Dender u 22

4.e informacije su treći, a ne drugi sat

3.e drugi sat u 35 umjesto u 12

3.c drugi sat Đuka-Alemani u 12, a treći sat – Jurica Korda u 6

1.a četvrti sat u 12 umjesto u 22

1.b šesti sat (Vreća) u 2

1.c sedmi sat (Vreća) u 2

3.d šesti sat (Zlošilo) u 31

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda