Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak - dopunjeno u 19:30

Izostat će profesorica Dragaš i profesorica Sesjak samo peti i šesti sat:


Izostat će profesorica Dragaš i profesorica Sesjak samo peti i šesti sat:

Dragaš:

1.e nema zamjenu - predsat ni prvi sat

2.sat, 4.c – Batinić u dvorani

Sesjak:

5.sat, 4.e – Ivana Miošić u 11

6.sat, 3.a – Erić u 7

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda