Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorice Anić, Vierda i Erić samo peti i šesti sat:


Izostat će profesorice Anić, Vierda i Erić samo peti i šesti sat:

Anić:

4.f nema zamjenu prvi sat

3.sat, 4b – Davor Lilić u 44

4.sat, 3.f – Đuka Alemani u 12 ( 3f ima i prvi i četvrti sat)

5.sat, 4,c – Davor Lilić u 44

1.f nema zamjenu šesti sat

Erić::

5.sat, 3.d – Zlošilo (SRO), u 31 sedmi sat nema TZK

6.sat 2b nema zamjenu

Vierda:

5.sat, 1.b – Vreća u 2

6.sat, 2.f – nema zamjenu

 

Ostale izmjene :

2.c – treći sat Đuka-Alemani u 12, a četvrti sat Miošić u 31

4x (Jurišić) treći sat ima u učionici broj 15 umjesto u 12

2.f ima prvi sat engleski jezik u 2, a četvrti sat geografiju u 22

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda