Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesorice Bošković-Bećir, Salčić, Vierda i samo treći sat Perković:


Izostat će profesorice Bošković-Bećir, Salčić, Vierda i samo treći sat Perković:

 

Bošković-Bećir:

2.sat, 4.e – Ivana Miošić u 33

4.sat, 1e – Davor Lilić u 44

5.sat, 4.f – Beloša u 32

1.b nema zamjenu šesti sat

Salčić:

4.sat, 2.d – Hrdalo u 33

6.sat, 2.b – nema zamjenu, a kemija se prebacuje sa sedmog sata za četvrtak predsat u 33

7.sat – 3a nema zamjenu

Vierda:

2.e nema zamjenu prvi sat

2. sat, 4.f – Capor (i prvi i drugi sat - drugi u 21)

3.sat, 1.b – Papac u 31, a četvrti sat Radulović u 2

Perković:

3.sat, 4.a – Lešćan u 35

 

Ostale izmjene:

4.f četvrti sat (Anić) ima u 11 umjesto u 2

1.a treći sat ima Davora Lilića u 21, a četvrti sat Papac u 31

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda