Izmjene u rasporedu sati za utorak

Izostat će profesorica Miošić:


Izostat će profesorica Miošić:

Miošić:

dio 3f nema prvi sat

2.sat, 3b – Lujak-Grdović u 46

3.sat, 2x – nema zamjenu

4.sat, 1.e – Jurica-Korda u 46

6.sat, 2.c – Lujak-Grdović u 35

 

Dodatne izmjene:

3.c ima drugi sat matematiku u 12, a povijest treći sat u 6

4.c ima treći sat kemiju u 13, a šesti povijest u 33

3.e drugi sat (Bošković-Bećir) ima u 13 umjesto u 12

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda