Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesor Berdović


Izostat će profesor Berdović

Berdović:

4.c nema prvi sat

2. sat, 3.c –  objavit ćemo naknadno u 13

4. sat, 3.d . Miošić Igor (logika) u 13

5. sat 3.f - Miošić Igor (logika) u 13

 

Izmjene učionica:

6. sat 1e ima u učionici 13

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda