Izmjene u rasporedu sati za ponedjeljak

Izostat će profesor Ruso


Izostat će profesor Ruso

 Ruso:

1.a nema prvi sat

2.sat, 2.f – Sambrailo u 3

3. i 4. sat 4.e ima cijeli razred fiziku

5. sat, 1.e – Ivana Miošić u 31

 

3.f - nema prvi sat

 

Izmjene učionica:

2. sat 3f ima u učionici 31

5. sat 4f ima u učionici 45

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda