Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Čustović. Ima i veći broj drugih izmjena


Izostat će profesorica Čustović. Ima i veći broj drugih izmjena

S obzirom na veći broj izmjena raspored za četvrtak je objavljen cjelovit u tablici koja se nalazi u rubrici „dokumenti-razno“ pod nazivom „Raspored sati za četvrtak 18. Listopada“

Izdvajamo:

Zamjene za profesoricu Čustović:

3. sat, 1.f – Njirić-Aleksić u 35 (1.f nema prvi sat)

4.-6- sat (1.e, 1.a i 3.c) zamijenit će profesorica Sambrailo

7. sat, 3.f – nema zamjenu

 

3. sat se 3.f dijeli i učenice koje uče španjolski imaju treći sat također španjolski, a ostale kemiju u učionici 14

3. sat učenici koji uče španjolski kod profesorice Pavličević (4x) imaju sat u učionici broj 12 (imaju najavljeni ispit)

5.sat učenici koji uče španjolski kod profesorice Pavličević (2x) imaju sat u učionici broj 45 (imaju najavljeni ispit)

5. sat učenici koji uče španjolski kod profesorice Pavličević (1x) imaju sat u učionici broj 47, a ostali učenici iz razreda 1a i 1e imaju redovan peti sat (1a biologiju, a 1e fiziku)

5. sat 2d nema vjeronauk nego matematiku

5.sat 4.d nema vjeronauk nego povijest

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda